08-120 514 00

Sedan den 1/10 ägs Ekens Barnmorskor av Södermalms Läkahus AB. All personal på Eken följer med. Under hösten kommer vi att arbeta på som vi tidigare gjort och vara på samma adress. Vid årsskiftet flyttar vi ihop med våra nya kollegor på Rosenlunds Sjukhus.