08-120 514 00

Graviditet

Välkommen till oss! Vi stöttar er och finns här för er under hela graviditeten. Vårt mål är att ni skall känna er trygga och säkra, så att er graviditet blir precis så bra som ni önskar.                  Det är en viktig tid i ert liv och vi skall göra allt för att den skall bli ett rikt och bra minne för resten av livet.

Inskrivningssamtal
Både du och din partner är välkomna till inskrivningssamtalet hos din barnmorska. Besöket tar en timme. Förbered dig inför besöket genom att fylla i nedanstående formulär och ta med dig. Vid besöket går vi igenom er hälsosituation, informerar om kost, alkohol, fosterdiagnostik och om hur vi kommer följa er under graviditeten. Ni ges möjlighet att ställa era frågor. Blodtryck, vikt samt blod- och urinprov tas.

Vi bokar gärna ett kortare besök innan inskrivningssamtalet, ett s. k. hälsobesök. Då går vi igenom hälsofrågor såsom rökning, alkohol- och kostvanor eller om ni har några andra specifika frågor. Hör gärna med den barnmorska som hjälper dig att boka tid.

Uteblivet besök och sent återbud (< 24 timmar före det inbokade besöket) debiteras, enligt landstingets regelverk.

 

Förbered er gärna

Förbered er gärna inför samtalet med att tänka igenom/fylla i uppgifterna i vårt frågeformulär som du laddar ner här.

Basprogram
Vi arbetar utifrån Stockholms läns landstings basprogram och erbjuder bl. a. följande kontroller under graviditeten:

  • Hälsosamtal från graviditetsvecka 5-6
  • Inskrivningssamtal hos barnmorska i graviditetsvecka 6-12
  • Vid behov läkarbesök under vecka 6-14
  • Ultraljud och barnmorskebesök under graviditetsvecka 17-19
  • Barnmorskebesök ca en gång i månaden fram till vecka 30.
  • Efter vecka 30 besök varannan till var tredje vecka fram till förlossningen.
  • Eftervårdsbesök hos barnmorska erbjuds under 16 veckor efter barnets födelse.

Det s.k. basprogrammet utformas i samråd med er eftersom att varje kvinna och graviditet är unik.