08-120 514 00

Ultraljud och fosterdiagnostik

 

Ultraljudsundersökning

Alla kvinnor erbjuds en rutinmässig ultraljudsundersökning omkring graviditetsvecka 18-20. Barnmorskan skriver en remiss till en ultraljudsmottagning där ultraljudet genomförs.  Syftet är att beräkna hur långt graviditeten har kommit, antalet foster och att se var moderkakan sitter placerad.
Man gör även en bedömning av fostrets anatomi och har då möjlighet att upptäcka grövre missbildningar. Ibland görs ultraljudsundersökning senare i graviditeten för att t.ex. kontrollera fostrets  läge, storlek, moderkakans placering eller  fostervattenmängd.

 

Fosterdiagnostik

Även om de allra flesta barn föds friska, kan en del blivande föräldrar ändå vara oroliga för att deras barn ska ha någon medfödd sjukdom eller skada. För att få mer information används så kallad fosterdiagnostik. Det finns olika metoder för fosterdiagnostik. Alla undersökningar och prover som erbjuds är frivilliga och man tar själv ställning till om man vill göra undersökningen.
Läs mer om fosterdiagnostik på Vårdguiden 1177.