08-120 514 00

Efterkontroll

Välkommen hem med den nya familjemedlemmen!

När ni kommit hem från BB är ni välkomna att kontakta oss för att boka in en efterkontroll men också för att få råd, stöd och hjälp.
  Efterkontrollen kan bland annat innefatta:
  • Samtal kring förlossningsupplevelsen
  • Samtal kring föräldraskapet
  • Amningsstöd
  • Gynekologisk undersökning och information om bäckenbottenträning
  • Preventivmedelsrådgivning