08-120 514 00

Föräldrarutbildning

Vi anordnar föräldrautbildning för våra blivande föräldrar. Kurstillfällena ligger på dagtid, vardagar. Man har rätt att få föräldrapeng för att medverka vid dessa tillfällen.

Förlossningsförberedelser

Vi träffas i smågrupper, fokusera och förbereda oss på kommande förlossning och på att bli föräldrar. Innehållet i träffen formas till viss del av gruppen.