08-120 514 00

Ekens Barnmorskor har bytt ägare och ägs nu av Södermalms läkarhus AB. Det har bl a inneburit att vi flyttat till Rosenlunds Sjukhus, Tideliusgatan 12, entréplan. Vår mottagning finns direkt till vänster innanför huvudentrén.